นโยบาย PDPA ในการเช่าอพาร์ทเม้นท์

เนื่องจากนโยบายของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้มีการประกาศใช้จริง ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

จึงเรียนแจ้งลูกค้าทุกท่านให้ทราบ ผ่านทางเอกสารที่แนบไว้ 

ลูกค้าสามารถดาวน์โหลด ได้ที่ไฟล์นี้

Visitors: 81,802